За възрастни

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ – 15 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

МИНИ-ГРУПА ОТ 2-3 ЧОВЕКА – 12 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ 4-6 ЧОВЕКА – 10 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ НАД 6 ЧОВЕКА – 8 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

  • РУСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ – 15 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

МИНИ-ГРУПА ОТ 2-3 ЧОВЕКА – 12 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ 4-6 ЧОВЕКА – 10 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ НАД 6 ЧОВЕКА – 8 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

 

  • ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ – 15 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

МИНИ-ГРУПА ОТ 2-3 ЧОВЕКА – 12 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ 4-6 ЧОВЕКА – 10 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ НАД 6 ЧОВЕКА – 8 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

 

  • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ – 15 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

МИНИ-ГРУПА ОТ 2-3 ЧОВЕКА – 12 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ 4-6 ЧОВЕКА – 10 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ НАД 6 ЧОВЕКА – 8 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

 

  • АРАБСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ – 20 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

МИНИ-ГРУПА ОТ 2-3 ЧОВЕКА – 17 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ 4-6 ЧОВЕКА – 15 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ НАД 6 ЧОВЕКА – 12 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

 

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ – 15 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

МИНИ-ГРУПА ОТ 2-3 ЧОВЕКА – 12 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ 4-6 ЧОВЕКА – 10 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС

ГРУПА ОТ НАД 6 ЧОВЕКА – 8 ЛВ./АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАС